Categories
การพัฒนาซอฟท์แวร์

รวมสไลด์จากงาน I/O Extended Bangkok (9 ก.ค. 2017)

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (9 ก.ค. 2017) มีการจัดงาน I/O Extended Bangkok ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหัวข้อที่น่าสนใจหลายหัวข้อเลยครับ ผมรวบรวมสไลด์เท่าที่หาได้ สำหรับเพื่อน ๆ ที่ไม่ได้ไปร่วมงานหรือเพื่อน ๆ ที่ไปร่วมงานแล้วอยากได้ Reference จากในสไลด์ของ speaker แต่ละท่านเพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติม