OPTIMUM NUTRITION STACKS

นี่เป็นการจัดเซ็ตอาหารเสริมที่ ON แนะนำ

MEN’S MUSCLE BUILDING STACK 

WOMEN’S MUSCLE BUILDING STACK 
MEN’S WEIGHT LOSS STACK 

WOMEN’S WEIGHT LOSS STACK 

* ถ้ามีงบประมาณมากกว่านี้สามารถเพิ่ม Glutamine และ BCAAs ได้

ที่มา http://www.optimumnutrition.com/news.php?article=680 และ http://www.bodybuilding.com/fun/transformation-challenge-supplement.html

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตอบ นศ. ปริญญาเอก”ฮาร์วาร์ด” ผู้นำ 5 ระดับ แบบตะวันออก เป็นอย่างไร ?

จาก คุยกับซี.พี

ถ้าเปรียบการบริหารองค์กรเสมือนกับการทำสงคราม “ผู้นำ” ก็ปรียบเสมือน “แม่ทัพ” ที่จะต้องวางแผน วางกลยุทธ์ให้ลูกทัพปฏิบัติตาม หากวางแผน หรือบริหารงานผิดพลาดจะส่งผลกระทบกับองค์กรและบุคคลากรในองค์กร
ท่ามกลางความหลากหลายขององค์กรในปัจจุบัน “ผู้นำ”ควรมีรูปแบบเป็นอย่างไร จึงจะนำพาองค์กรให้ก้าวต่อไปในโลกอันกว้างใหญ่ได้
เมื่อเร็วๆ นี้มีนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มาขอสัมภาษณ์ผมเพื่อทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่อง “ภาวะผู้นำแบบตะวันออก” ผมอยากนำเอาคำตอบในวันนั้นมาแบ่งปันให้คนอื่นได้รับรู้ด้วย เผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับคนที่เป็นผู้นำอยู่ในปัจจุบัน และผู้ที่จะเป็นผู้นำในวันข้างหน้า
ตามความเข้าใจของผม แนวคิดแบบตะวันออกแบ่งผู้นำเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับล่างสุด คือ ผู้นำที่เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ รู้เท่าทันคน มียุทธวิธีและกลยุทธ์ที่แหลมคม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้นำที่ลูกทีมมั่นใจว่าจะพาทีมไปได้ตลอดรอดฝั่ง ผู้นำระดับนี้เรียกว่า “ผู้นำที่เก่งฉลาด”
ระดับที่สอง คือ ผู้นำเก่งฉลาดบวกด้วยประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งมีบทเรียนที่เคยผ่านความเจ็บปวดมาแล้ว และแน่นอนต้องผ่านการทำงานอย่างโชกโชนเพียงพอ เขาจะได้เข้าใจถึงกาลเทศะ เรื่องอะไรควรหนัก เรื่องอะไรควรเบา สิ่งใดควรรีบเร่ง สิ่งใดควรรั้งรอไว้ก่อน ประเด็นใดสำคัญมาก ประเด็นใดสำคัญน้อยกว่า ผู้นำระดับนี้ก็จะสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นว่า จะไม่บุ่มบ่าม หุนหันพลันแล่น แต่จะมีวิธีแก้ปัญหาที่ยืดหยุ่น นุ่มนวล ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น เท่ากับนำพาให้ทีมงานลดความเสี่ยงที่จะต้องพบเจอกับภาวะวิกฤตโดยไม่จำเป็น ผู้นำระดับนี้เรียกว่า “ผู้นำที่มีปัญญา”
ระดับที่สาม คือ ผู้นำที่มีปัญญาแล้วยังสามารถเป็นที่พึ่งของลูกน้องได้ มีความเมตตากรุณาที่ใครเดือดร้อนก็จะมาพึ่งพาขอความช่วยเหลือ ลูกทีมที่อยู่ร่วมกันก็จะมีความรู้สึกผูกพัน อบอุ่น มั่นคง ผู้นำระดับนี้เรียกว่า “ผู้นำที่มีน้ำใจ”
ระดับที่สี่ คือ ผู้นำที่เปิดทางสนับสนุนให้ลูกทีมได้ประสบความสำเร็จ บุคคลเหล่านั้นจะเคารพนับถือผู้นำชนิดนี้อย่างสุดจิตสุดใจ เพราะความสำเร็จในชีวิตของพวกเขาได้มาจากผู้นำคนนี้ ผู้นำระดับนี้เรียกว่า “ผู้นำที่สร้างคน”
ระดับสูงสุด คือผู้นำที่ไม่ได้อยากเป็นผู้นำ แต่เป็นคนที่มีความสามารถนำพาองค์กรทั้งทีมฝ่าฟันผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยไม่มีกิเลสตัณหาคิดจะเป็นใหญ่ จึงทำทุกอย่างโดยไม่มีอะไรแอบแฝง โปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกด้าน ดังเช่นปูชนียบุคคลที่ผมเคยเขียนแนะนำประวัติไว้สองท่าน คือ จอร์จ วอชิงตัน(1) และ เติ้งเสียวผิง(2) ซึ่งล้วนถูกเคี่ยวเข็ญให้ขึ้นมาเป็นใหญ่เพื่อกอบกู้วิกฤต และ พยายามขอถอนตัวจากไปอย่างเงียบๆ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ผู้นำระดับนี้เรียกว่า “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่”
กล่าวโดยสรุป ผู้นำระดับที่หนึ่งและสองใช้ “สมอง” เป็นหลัก แต่ผู้นำที่สูงขึ้นมาในระดับสาม สี่ ห้า ต้องใช้ “หัวใจ” เป็นกลไกขับเคลื่อน แนวทางการบริหารจัดการแบบตะวันออกเน้นเรื่องหัวใจมากกว่าสมอง โดยยึดปรัชญาที่ว่า “คนจะใหญ่ หัวใจต้องใหญ่พอ”
ดังนั้น บุคคลที่ไม่ได้มีความสามารถโดดเด่นมากที่สุดหรือเก่งที่สุด แต่มีภาวะจิตใจอยู่ในระดับสาม สี่ ห้า ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงมักจะอยู่ในตำแหน่งระดับสูงขององค์กรใหญ่ๆ ที่บริหารตามแนวทางตะวันออก เพราะองค์กรเหล่านี้ไม่ได้ยึดผลประโยชน์เป็นใหญ่ แต่ให้น้ำหนักกับเรื่องความสุขของทุกคนในทีมเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุด

เชิงอรรถ
1 จอร์จ วอชิงตัน เข้าร่วมขบวนการปลดแอกจากอังกฤษจนสำเร็จ และเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว ก็กลับบ้านไปทำไร่ตามเดิม จนถูกพรรคพวกที่เคารพนับถือไปรบเร้าเชื้อเชิญให้กลับมาเป็นประธานาธิบดี และเมื่อดำรงตำแหน่งครบ 2 สมัย พรรคพวกก็จะแก้กฎหมายเป็นกรณีพิเศษให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ แต่ จอร์จ วอชิงตัน กล่าวขอบคุณพร้อมตอบปฏิเสธไป
2 เติ้งเสี่ยวผิง เป็นผู้กอบกู้วิกฤตของสังคมจีนที่ถูกย่ำยีจนย่อยยับด้วยน้ำมือของ “แก๊งสี่คน” จนประเทศอ่อนแอและอับอายไปทั่วโลก เติ้งเสี่ยวผิงผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศทุกๆ ด้านด้วยนโยบาย “สี่ทันสมัย” จนประเทศจีนเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาผงาดอยู่ในแถวหน้าของมหาอำนาจโลก แต่หลังจากปี ค.ศ.1978 จนถึง ค.ศ. 1997 ที่เขาเสียชีวิต เติ้งเสี่ยวผิงไม่ยอมรับตำแหน่งประธานาธิบดีหรือประธานพรรค ยอมรับเพียงแค่ตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทหารเพียงตำแหน่งเดียว และหลังจากเขาเสียชีวิตมาจนถึงปัจจุบันปี ค.ศ. 2013 ยังไม่ปรากฎว่า เติ้งเสี่ยวผิงและลูกหลานร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินซุกซ่อนไว้

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1373885879&grpid=03&catid=03

กว่าจะวิ่งได้ต่ำกว่า 10 วินาที ผมวิ่งมาแล้วเป็นล้านๆ วินาที นะครับ

– Usain Bolt –

Do things that don’t scale

โฟกัสกันให้ถูกจุดว่าเราจะสร้างอะไร ลูกค้าเป็นใคร ทำให้พวกเค้ารู้สึกว่าเค้าไม่ใช่แค่ลูกค้าอีกคน แต่ทุกคนเป็นลูกค้าคนพิเศษ สำหรับเหล่า engineer สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกสอนมาในวิชาหรือบทเรียนทั่วไป เป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง.. insane customer experience เป็นอาวุธอันมีค่าของ startups ที่ บริษัทใหญ่ๆไม่สามารถทำได้

“When anyone agreed to try Stripe they’d say “Right then, give me your laptop” and set them up on the spot.”

One of the most common types of advice we give at Y Combinator is to do things that don’t scale. A lot of would-be founders believe that startups either take off or don’t. You build something, make it available, and if you’ve made a better mousetrap, people beat a path to your door as promised. Or they don’t, in which case the market must not exist. [1]

Actually startups take off because the founders make them take off. There may be a handful that just grew by themselves, but usually it takes some sort of push to get them going. A good metaphor would be the cranks that car engines had before they got electric starters. Once the engine was going, it would keep going, but there was a separate and laborious process to get it going.

Recruit

The most common unscalable thing founders have to do at the start is to recruit users manually. Nearly all startups have to. You can’t wait for users to come to you. You have to go out and get them.

Stripe is one of the most successful startups we’ve funded, and the problem they solved was an urgent one. If anyone could have sat back and waited for users, it was Stripe. But in fact they’re famous within YC for aggressive early user acquisition.

Startups building things for other startups have a big pool of potential users in the other companies we’ve funded, and none took better advantage of it than Stripe. At YC we use the term “Collison installation” for the technique they invented. More diffident founders ask “Will you try our beta?” and if the answer is yes, they say “Great, we’ll send you a link.” But the Collison brothers weren’t going to wait. When anyone agreed to try Stripe they’d say “Right then, give me your laptop” and set them up on the spot.

There are two reasons founders resist going out and recruiting users individually. One is a combination of shyness and laziness. They’d rather sit at home writing code than go out and talk to a bunch of strangers and probably be rejected by most of them. But for a startup to succeed, at least one founder (usually the CEO) will have to spend a lot of time on sales and marketing. [2]

The other reason founders ignore this path is that the absolute numbers seem so small at first. This can’t be how the big, famous startups got started, they think. The mistake they make is to underestimate the power of compound growth. We encourage every startup to measure their progress by weekly growth rate. If you have 100 users, you need to get 10 more next week to grow 10% a week. And while 110 may not seem much better than 100, if you keep growing at 10% a week you’ll be surprised how big the numbers get. After a year you’ll have 14,000 users, and after 2 years you’ll have 2 million.

You’ll be doing different things when you’re acquiring users a thousand at a time, and growth has to slow down eventually. But if the market exists you can usually start by recruiting users manually and then gradually switch to less manual methods.[3]

Airbnb is a classic example of this technique. Marketplaces are so hard to get rolling that you should expect to take heroic measures at first. In Airbnb’s case, these consisted of going door to door in New York, recruiting new users and helping existing ones improve their listings. When I remember the Airbnbs during YC, I picture them with rolly bags, because when they showed up for tuesday dinners they’d always just flown back from somewhere.

Fragile

Airbnb now seems like an unstoppable juggernaut, but early on it was so fragile that about 30 days of going out and engaging in person with users made the difference between success and failure.

That initial fragility was not a unique feature of Airbnb. Almost all startups are fragile initially. And that’s one of the biggest things inexperienced founders and investors (and reporters and know-it-alls on forums) get wrong about them. They unconsciously judge larval startups by the standards of established ones. They’re like someone looking at a newborn baby and concluding “there’s no way this tiny creature could ever accomplish anything.”

It’s harmless if reporters and know-it-alls dismiss your startup. They always get things wrong. It’s even ok if investors dismiss your startup; they’ll change their minds when they see growth. The big danger is that you’ll dismiss your startup yourself. I’ve seen it happen. I often have to encourage founders who don’t see the full potential of what they’re building. Even Bill Gates made that mistake. He returned to Harvard for the fall semester after starting Microsoft. He didn’t stay long, but he wouldn’t have returned at all if he’d realized Microsoft was going to be even a fraction of the size it turned out to be. [4]

The question to ask about an early stage startup is not “is this company taking over the world?” but “how big could this company get if the founders did the right things?” And the right things often seem both laborious and inconsequential at the time. Microsoft can’t have seemed very impressive when it was just a couple guys in Albuquerque writing Basic interpreters for a market of a few thousand hobbyists (as they were then called), but in retrospect that was the optimal path to dominating microcomputer software. And I know Brian Chesky and Joe Gebbia didn’t feel like they were en route to the big time as they were taking “professional” photos of their first hosts’ apartments. They were just trying to survive. But in retrospect that too was the optimal path to dominating a big market.

How do you find users to recruit manually? If you build something to solve your own problems, then you only have to find your peers, which is usually straightforward. Otherwise you’ll have to make a more deliberate effort to locate the most promising vein of users. The usual way to do that is to get some initial set of users by doing a comparatively untargeted launch, and then to observe which kind seem most enthusiastic, and seek out more like them. For example, Ben Silbermann noticed that a lot of the earliest Pinterest users were interested in design, so he went to a conference of design bloggers to recruit users, and that worked well. [5]

Delight

You should take extraordinary measures not just to acquire users, but also to make them happy. For as long as they could (which turned out to be surprisingly long), Wufoo sent each new user a hand-written thank you note. Your first users should feel that signing up with you was one of the best choices they ever made. And you in turn should be racking your brains to think of new ways to delight them.

Why do we have to teach startups this? Why is it counterintuitive for founders? Three reasons, I think.

One is that a lot of of startup founders are trained as engineers, and customer service is not part of the training of engineers. You’re supposed to build things that are robust and elegant, not be slavishly attentive to individual users like some kind of salesperson. Ironically, part of the reason engineering is traditionally averse to handholding is that its traditions date from a time when engineers were less powerful—when they were only in charge of their narrow domain of building things, rather than running the whole show. You can be ornery when you’re Scotty, but not when you’re Kirk.

Another reason founders don’t focus enough on individual customers is that they worry it won’t scale. But when founders of larval startups worry about this, I point out that in their current state they have nothing to lose. Maybe if they go out of their way to make existing users super happy, they’ll one day have too many to do so much for. That would be a great problem to have. See if you can make it happen. And incidentally, when it does, you’ll find that delighting customers scales better than you expected. Partly because you can usually find ways to make anything scale more than you would have predicted, and partly because delighting customers will by then have permeated your culture.

I have never once seen a startup lured down a blind alley by trying too hard to make their initial users happy.

But perhaps the biggest thing preventing founders from realizing how attentive they could be to their users is that they’ve never experienced such attention themselves. Their standards for customer service have been set by the companies they’ve been customers of, which are mostly big ones. Tim Cook doesn’t send you a hand-written note after you buy a laptop. He can’t. But you can. That’s one advantage of being small: you can provide a level of service no big company can. [6]

Once you realize that existing conventions are not the upper bound on user experience, it’s interesting in a very pleasant way to think about how far you could go to delight your users.

Experience

I was trying to think of a phrase to convey how extreme your attention to users should be, and I realized Steve Jobs had already done it: insanely great. Steve wasn’t just using “insanely” as a synonym for “very.” He meant it more literally—that one should focus on quality of execution to a degree that in everyday life would be considered pathological.

All the most successful startups we’ve funded have, and that probably doesn’t surprise would-be founders. What novice founders don’t get is what insanely great translates to in a larval startup. When Steve Jobs started using that phrase, Apple was already an established company. He meant the Mac (and its documentation and even packaging—such is the nature of obsession) should be insanely well designed and manufactured. That’s not hard for engineers to grasp. It’s just a more extreme version of designing a robust and elegant product.

What founders have a hard time grasping (and Steve himself might have had a hard time grasping) is what insanely great morphs into as you roll the time slider back to the first couple months of a startup’s life. It’s not the product that should be insanely great, but the experience of being your user. The product is just one component of that. For a big company it’s necessarily the dominant one. But you can and should give users an insanely great experience with an early, incomplete, buggy product, if you make up the difference with attentiveness.

Can, perhaps, but should? Yes. Over-engaging with early users is not just a permissible technique for getting growth rolling. For most successful startups it’s a necessary part of the feedback loop that makes the product good. Making a better mousetrap is not an atomic operation. Even if you start the way most successful startups have, by building something you yourself need, the first thing you build is never quite right. And except in domains with big penalties for making mistakes, it’s often better not to aim for perfection initially. In software, especially, it usually works best to get something in front of users as soon as it has a quantum of utility, and then see what they do with it. Perfectionism is often an excuse for procrastination, and in any case your initial model of users is always inaccurate, even if you’re one of them. [7]

The feedback you get from engaging directly with your earliest users will be the best you ever get. When you’re so big you have to resort to focus groups, you’ll wish you could go over to your users’ homes and offices and watch them use your stuff like you did when there were only a handful of them.

Fire

Sometimes the right unscalable trick is to focus on a deliberately narrow market. It’s like keeping a fire contained at first to get it really hot before adding more logs.

That’s what Facebook did. At first it was just for Harvard students. In that form it only had a potential market of a few thousand people, but because they felt it was really for them, a critical mass of them signed up. After Facebook stopped being for Harvard students, it remained for students at specific colleges for quite a while. When I interviewed Mark Zuckerberg at Startup School, he said that while it was a lot of work creating course lists for each school, doing that made students feel the site was their natural home.

Any startup that could be described as a marketplace usually has to start in a subset of the market, but this can work for other startups as well. It’s always worth asking if there’s a subset of the market in which you can get a critical mass of users quickly.[8]

Most startups that use the contained fire strategy do it unconsciously. They build something for themselves and their friends, who happen to be the early adopters, and only realize later that they could offer it to a broader market. The strategy works just as well if you do it unconsciously. The biggest danger of not being consciously aware of this pattern is for those who naively discard part of it. E.g. if you don’t build something for yourself and your friends, or even if you do, but you come from the corporate world and your friends are not early adopters, you’ll no longer have a perfect initial market handed to you on a platter.

Among companies, the best early adopters are usually other startups. They’re more open to new things both by nature and because, having just been started, they haven’t made all their choices yet. Plus when they succeed they grow fast, and you with them. It was one of many unforeseen advantages of the YC model (and specifically of making YC big) that B2B startups now have an instant market of hundreds of other startups ready at hand.

Meraki

For hardware startups there’s a variant of doing things that don’t scale that we call “pulling a Meraki.” Although we didn’t fund Meraki, the founders were Robert Morris’s grad students, so we know their history. They got started by doing something that really doesn’t scale: assembling their routers themselves.

Hardware startups face an obstacle that software startups don’t. The minimum order for a factory production run is usually several hundred thousand dollars. Which can put you in a catch-22: without a product you can’t generate the growth you need to raise the money to manufacture your product. Back when hardware startups had to rely on investors for money, you had to be pretty convincing to overcome this. The arrival of crowdfunding (or more precisely, preorders) has helped a lot. But even so I’d advise startups to pull a Meraki initially if they can. That’s what Pebble did. The Pebbles assembled the first several hundred watches themselves. If they hadn’t gone through that phase, they probably wouldn’t have sold $10 million worth of watches when they did go on Kickstarter.

Like paying excessive attention to early customers, fabricating things yourself turns out to be valuable for hardware startups. You can tweak the design faster when you’re the factory, and you learn things you’d never have known otherwise. Eric Migicovsky of Pebble said one of things he learned was “how valuable it was to source good screws.” Who knew?

Consult

Sometimes we advise founders of B2B startups to take over-engagement to an extreme, and to pick a single user and act as if they were consultants building something just for that one user. The initial user serves as the form for your mold; keep tweaking till you fit their needs perfectly, and you’ll usually find you’ve made something other users want too. Even if there aren’t many of them, there are probably adjacent territories that have more. As long as you can find just one user who really needs something and can act on that need, you’ve got a toehold in making something people want, and that’s as much as any startup needs initially. [9]

Consulting is the canonical example of work that doesn’t scale. But (like other ways of bestowing one’s favors liberally) it’s safe to do it so long as you’re not being paid to. That’s where companies cross the line. So long as you’re a product company that’s merely being extra attentive to a customer, they’re very grateful even if you don’t solve all their problems. But when they start paying you specifically for that attentiveness—when they start paying you by the hour—they expect you to do everything.

Another consulting-like technique for recruiting initially lukewarm users is to use your software yourselves on their behalf. We did that at Viaweb. When we approached merchants asking if they wanted to use our software to make online stores, some said no, but they’d let us make one for them. Since we would do anything to get users, we did. We felt pretty lame at the time. Instead of organizing big strategic e-commerce partnerships, we were trying to sell luggage and pens and men’s shirts. But in retrospect it was exactly the right thing to do, because it taught us how it would feel to merchants to use our software. Sometimes the feedback loop was near instantaneous: in the middle of building some merchant’s site I’d find I needed a feature we didn’t have, so I’d spend a couple hours implementing it and then resume building the site.

Manual

There’s a more extreme variant where you don’t just use your software, but are your software. When you only have a small number of users, you can sometimes get away with doing by hand things that you plan to automate later. This lets you launch faster, and when you do finally automate yourself out of the loop, you’ll know exactly what to build because you’ll have muscle memory from doing it yourself.

When manual components look to the user like software, this technique starts to have aspects of a practical joke. For example, the way Stripe delivered “instant” merchant accounts to its first users was that the founders manually signed them up for traditional merchant accounts behind the scenes.

Some startups could be entirely manual at first. If you can find someone with a problem that needs solving and you can solve it manually, go ahead and do that for as long as you can, and then gradually automate the bottlenecks. It would be a little frightening to be solving users’ problems in a way that wasn’t yet automatic, but less frightening than the far more common case of having something automatic that doesn’t yet solve anyone’s problems.

Big

I should mention one sort of initial tactic that usually doesn’t work: the Big Launch. I occasionally meet founders who seem to believe startups are projectiles rather than powered aircraft, and that they’ll make it big if and only if they’re launched with sufficient initial velocity. They want to launch simultaneously in 8 different publications, with embargoes. And on a tuesday, of course, since they read somewhere that’s the optimum day to launch something.

It’s easy to see how little launches matter. Think of some successful startups. How many of their launches do you remember? All you need from a launch is some initial core of users. How well you’re doing a few months later will depend more on how happy you made those users than how many there were of them. [10]

So why do founders think launches matter? A combination of solipsism and laziness. They think what they’re building is so great that everyone who hears about it will immediately sign up. Plus it would be so much less work if you could get users merely by broadcasting your existence, rather than recruiting them one at a time. But even if what you’re building really is great, getting users will always be a gradual process—partly because great things are usually also novel, but mainly because users have other things to think about.

Partnerships too usually don’t work. They don’t work for startups in general, but they especially don’t work as a way to get growth started. It’s a common mistake among inexperienced founders to believe that a partnership with a big company will be their big break. Six months later they’re all saying the same thing: that was way more work than we expected, and we ended up getting practically nothing out of it.[11]

It’s not enough just to do something extraordinary initially. You have to make an extraordinary effort initially. Any strategy that omits the effort—whether it’s expecting a big launch to get you users, or a big partner—is ipso facto suspect.

Vector

The need to do something unscalably laborious to get started is so nearly universal that it might be a good idea to stop thinking of startup ideas as scalars. Instead we should try thinking of them as pairs of what you’re going to build, plus the unscalable thing(s) you’re going to do initially to get the company going.

It could be interesting to start viewing startup ideas this way, because now that there are two components you can try to be imaginative about the second as well as the first. But in most cases the second component will be what it usually is—recruit users manually and give them an overwhelmingly good experience—and the main benefit of treating startups as vectors will be to remind founders they need to work hard in two dimensions. [12]

In the best case, both components of the vector contribute to your company’s DNA: the unscalable things you have to do to get started are not merely a necessary evil, but change the company permanently for the better. If you have to be aggressive about user acquisition when you’re small, you’ll probably still be aggressive when you’re big. If you have to manufacture your own hardware, or use your software on users’s behalf, you’ll learn things you couldn’t have learned otherwise. And most importantly, if you have to work hard to delight users when you only have a handful of them, you’ll keep doing it when you have a lot.

Notes

[1] Actually Emerson never mentioned mousetraps specifically. He wrote “If a man has good corn or wood, or boards, or pigs, to sell, or can make better chairs or knives, crucibles or church organs, than anybody else, you will find a broad hard-beaten road to his house, though it be in the woods.”

[2] Thanks to Sam Altman for suggesting I make this explicit. And no, you can’t avoid doing sales by hiring someone to do it for you. You have to do sales yourself initially. Later you can hire a real salesperson to replace you.

[3] The reason this works is that as you get bigger, your size helps you grow. Patrick Collison wrote “At some point, there was a very noticeable change in how Stripe felt. It tipped from being this boulder we had to push to being a train car that in fact had its own momentum.”

[4] One of the more subtle ways in which YC can help founders is by calibrating their ambitions, because we know exactly how a lot of successful startups looked when they were just getting started.

[5] If you’re building something for which you can’t easily get a small set of users to observe—e.g. enterprise software—and in a domain where you have no connections, you’ll have to rely on cold calls and introductions. But should you even be working on such an idea?

[6] Garry Tan pointed out an interesting trap founders fall into in the beginning. They want so much to seem big that they imitate even the flaws of big companies, like indifference to individual users. This seems to them more “professional.” Actually it’s better to embrace the fact that you’re small and use whatever advantages that brings.

[7] Your user model almost couldn’t be perfectly accurate, because users’ needs often change in response to what you build for them. Build them a microcomputer, and suddenly they need to run spreadsheets on it, because the arrival of your new microcomputer causes someone to invent the spreadsheet.

[8] If you have to choose between the subset that will sign up quickest and those that will pay the most, it’s usually best to pick the former, because those are probably the early adopters. They’ll have a better influence on your product, and they won’t make you expend as much effort on sales. And though they have less money, you don’t need that much to maintain your target growth rate early on.

[9] Yes, I can imagine cases where you could end up making something that was really only useful for one user. But those are usually obvious, even to inexperienced founders. So if it’s not obvious you’d be making something for a market of one, don’t worry about that danger.

[10] There may even be an inverse correlation between launch magnitude and success. The only launches I remember are famous flops like the Segway and Google Wave. Wave is a particularly alarming example, because I think it was actually a great idea that was killed partly by its overdone launch.

[11] Google grew big on the back of Yahoo, but that wasn’t a partnership. Yahoo was their customer.

[12] It will also remind founders that an idea where the second component is empty—an idea where there is nothing you can do to get going, e.g. because you have no way to find users to recruit manually—is probably a bad idea, at least for those founders.

Thanks to Sam Altman, Paul Buchheit, Patrick Collison, Kevin Hale, Steven Levy, Jessica Livingston, Geoff Ralston, and Garry Tan for reading drafts of this.

ที่มา: http://www.paulgraham.com/ds.html

Front-end optimizations you can start doing right now

I would strongly suggest to any serious front-end developer to (really) learn JavaScript and understand the basics of DOM. Of course, some may argue that many JavaScript-specific hacks and tricks do not have much impact on performance as perceived by the final user, and I completely agree. That being said, in this article I’ll share some techniques that you can implement right now on your current code base to make it faster, and from now on, you should have them in mind whenever you write JavaScript for future projects.

Use selectors wisely

Let’s say you have a div with certain id #profile-container, and you need to get one or more input elements with the class “myClass” inside the div. You may quickly come up with a jQuery selector like this:

$('#profile-container input.myClass')

This get the work done, but it may not be the best way to do it. In fact$(‘#profile-container’).find(‘input.myClass’) would be faster. The reason for that? How JQuery selector engine works. Basically, a $(‘#profile-container’) selection would be pretty fast and straight forward to make, and whenever you chain the function find(), it will be restricted to a very limited search space, improving the performance in general. Take a look at JQuery source.

In this article written by Rob Tarr you’ll find some experiments and tests that validate this point. Even more, the author found out that is even better to chain find() calls, for instance, $(‘.container’).find(‘.main’).find(‘ul.list-1′).find(‘li’)

Selectors summary results from seesparkbox.com

 

Another wise way to improve JQuery selectors performance is to explicitly declare the element type we’re looking for, in case we know it before hand. This, $(‘ul.todo’) would always be better than $(‘.todo’) on reasons of element specificity.

Cache jQuery selector results

This one is very well known, because of the classic reasons of performance, “don’t repeat yourself” and best practices. In Greg Franko’s excellent slides “jQuery best practices”, we find an interesting example:

// Set's an element's title attribute using it's current text
 $(".container input#elem").attr("title", $(".container input#elem").text());
// Set's an element's text color to red
 $(".container input#elem").css("color", "red");
// Makes the element fade out
 $(".container input#elem").fadeOut();

The problem is that every time you call $(“.container input#elem”), jQuery needs to search for your selector, which potentially means traversing all the DOM. In this case, the look up for “.container input#elem” would be performed four times! You can very easily rewrite it as:

// Stores the live DOM element inside of a variable
 var elem = $("#elem");
// Set's an element's title attribute using it's current text
 elem.attr("title", elem.text());
// Set's an element's text color to red
 elem.css("color", "red");
// Makes the element fade out
 elem.fadeOut();

Check out we’re also using selectors wisely, as we’re looking for an id, there’s no need to loop up after a class or element in particular. #elem is easier and way faster.

Cache .length property

In JavaScript, every time you call the property .length of an Array it will be calculated for every time you try to access it. So, if you have something like

for (var i = 0; i < myArray.length; i++){...}

Should the size of myArray happens to be 10,000, the value of myArray.length will be computed 10,000 times, once for every loop turn. This would be much better:

var arrayLength = myArray.length;
for (var i = 0; i < arrayLength; i++){...}

Henceforth the value of arrayLength will be calculated only once.

Does this matter? In modern browser the difference is absurdly minimal, as their JavaScript engine already do this sort of optimization. Should you forget completely about it? Well, according to Thomas Lahn from comp.lang.javascript newsgroup:

One should never rely on what one cannot know. You cannot know the runtime environments code once written will be exposed to. There is no good reason to assume the value of the “length” property should be automatically cached for a loop in the first place as it could change by statements in the loop.

One can know instead that avoiding to access a property repeatedly whose value does not change, in favor of a local variable that holds this value, reduces code complexity. That has a chance – and it has been showed – to increase runtime efficiency, IOW to be faster. So it is wise to do that.

 

Minimize DOM operations

Writing into the DOM is a heavy operation. Remember: the DOM is slowand if you’re not aware of that, you’ll be stuck in performance issues sooner than later. This represent a classic example of a very heavy operation for the browser:

var toDoList = $("#todoList");
myTasks.forEach(function(task){
  toDoList.append("<li id=" + task.index + ">" + task.name + "</li>");
});

In that example, we’re reading and writing the DOM in every forEach cycle. You can avoid mass element injection by storing your nodes into a variable and then inject them in the DOM after the loop is done, hence appending only once:

var toDoList = $("#todoList");
dynamicItems = "";

myTasks.forEach(function(task){
 dynamicItems += "<li id=" + index + ">" + value + "</li>";
}); 
toDoList.append(dynamicItems);

Avoid repeated object creation

If you create an object inside a function, always keep in mind that object will be created every time the function is invoked. This might not be want you really want, specially when your object is static and it’s not expected to change over time. Consider this example by David Walsh:

function cleanText(dirty) {
 // Get rid of SCRIPT tags
 clean = dirty.replace(/<script[^>]*>([\s\S]*?)<\/script>/gi, "");

 // Do some more cleaning, maybe whitespace, etc.

 return clean;
}

The literal notation // is a shorthand for new RegExp, so every time you call something like /ab+c/ you’re actually creating a new RegExp object:

//both expressions are equivalent
var re1 = /ab+c/;
var re2 = new RegExp("ab+c");

In our example function, we don’t really need to create a new regular expression object everytime, you we can actually create it outside the function and access to it through a closure scope:

var scriptRegex = /<script[^>]*>([\s\S]*?)<\/script>/gi;
function cleanText(dirty) {
 // Get rid of SCRIPT tags
 clean = dirty.replace(scriptRegex, "");

 // Do some more cleaning, maybe whitespace, etc.

 return clean;
}

Delegate event listeners

Assigning event listeners to individual elements may take up a lot of memory and is expensive if you create lots of new elements dynamically to which new event handlers need to be bound.

document.querySelector('#todoList li').addEventListener("click", function() {
    alert("Clicked on a task"); 
});

If your #todoList has 10,000 li elements that would mean 10,000 event handlers. Event delegation replaces the need for adding event listeners to individual items by instead placing one event listener on a given parent. The example above can be rewritten as:

document.querySelector('#todoList').addEventListener('click', function(e) { 
  if (e.target && e.target.tagName == 'LI') { 
    alert("Clicked on a task"); 
  } 
});

Event delegation is even easier with jQuery:

$("#todoList").on("click", 'li', function() {
  alert("Clicked on a task"); 
});

Stop using jQuery when you only need selectors

We know, JQuery is the best tool to traverse the DOM, but if your project is only using jQuery for this solely purpose, you have to wonder if it’s really worthy to load an external library when we have document.querySelectorAll, which performs basically the same selector fetching operations as JQuery. Yep that’s right, you can use a native browser implementation to do all your daily selector tasks, such as document.querySelectorAll(‘.content ul li’). Is it long and ugly you say? Well, take a look at the example provided by Burke Holland in his article 5 Things You Should Stop Doing With jQuery:

<div class="container">
 <ul>
  <li id="pink">Pink</li>
  <li id="salmon">Salmon</li>
  <li id="blue">Blue</li>
  <li id="green">Green</li>
  <li id="red">Red</li>
 </ul> 
</div>

<script>
 // create a global '$' variable
 window.$ = function(selector) {
  return document.querySelector(selector);
 };

 (function() {
  // select item1 by id and change it's background color to salmon
  var item = $("#salmon").style.backgroundColor="salmon";
  console.log(item);
 }()); 
</script>

In this way you can still use your loved $(‘mySelector’) syntax.

How faster is querySelectorAll compared to jQuery selectors? More than five times depending on your browser. Although JQuery would automatically delegate to document.querySelectorAll if present, you would still ponder if you really need to load those ~90kB.

 

Do you want to keep learning? I would recommend learning about profiling and managing data structures efficiently in JavaScript, I might write about it in the future, but in the meantime take a look at this article.

 

 

– อยากให้โลกเป็นอย่างไร ให้เริ่มที่ตัวเอง –
6 of 18
2345678910