เปลี่ยนแนวทางของบล็อก

ก่อนหน้านี้บล็อกนี้ผมอยากบันทึกอะไรมักจะใช้วิธี ก๊อป-แปะ เพื่อกลับมาอ่านทีหลังเป็นหลัก ไม่เขียนอะไรลงไป จากนี้ไปจะเปลี่ยนแนวทางแล้ว จะเขียนสิ่งที่คิดเป็นหลัก ถ้าจะแปะอะไร จะเขียนสิ่งที่คิดก่อน แล้วตามด้วยสิ่งที่ทำให้คิดในเรื่องนั้นๆ แทน